Ruta Científica – Aigua de València

Como cada mes, este mayo volvemos con una de nuestras rutas abiertas. Esta vez con la colaboración de las compañeras de Per l’Horta.

En mayo es el turno de la ruta del agua, un elemento significativo en el paisaje de la ciudad. València es cómo es por cómo ha sido su relación con el agua, como también ocurre con la cultura generada a su alrededor. Acompáñanos el viernes 24 de mayo a las 18:30h. El punto de encuentro será ante la Almoina (plaza Décimo Junio Bruto). Reservad vuestra plaza al correo info.valciencia@gmail.com

Durante el trayecto propuesto se observará como el agua ha servido para los usos públicos como la higiene –personal y urbana– o un medio para llevar las mercancías hasta la ciudad y también para saciar la sed de los habitantes. Pero fundamentalmente ha sido el elemento fundamental para convertir este territorio de humedal en una huerta productiva que ha servido para sostener el crecimiento de la población. La gestión del agua ha estado también el escenario de conflictos sobre la ordenación del territorio, algunos de los cuales también son visitados durante la actividad. Es por eso que queremos colaborar con las entidades que se encargan de la defensa de este patrimonio común compartido el 15% de los beneficios de esta ruta van destinados a la asociación Per l’Horta.


Com cada mes, tornem al maig amb una de les nostres rutes obertes. Aquesta vegada molt ben acompanyades amb el suport de les companyes de Per l’Horta.

 

Al maig és el torn de la ruta de l’aigua, un element significatiu en el paisatge valencià. València és com és per com ha sigut la seua relació amb l’aigua, com també ocorre amb la cultura generada al seu voltant. Acompanya’ns el divendres 24 de maig a les 18:30h. El punt de trobada serà davant de l’Almoina (plaça Décim Juni Brut). Reserveu la vostra plaça al correu info.valciencia@gmail.com
Durant el trajecte proposat s’observarà com l’aigua ha servit per als usos públics com la higiene –personal i urbana– o un mitjà per portar les mercaderies fins la ciutat i també per a saciar la set dels habitants. Però fonamentalment ha estat l’element fonamental per convertir aquest territori d’aiguamoll en una horta productiva que ha servit per sostindre el creixement de la població. La gestió de l’aigua ha estat també l’escenari de conflictes sobre l’ordenació del territori, alguns dels quals també són visitats durant l’activitat. És per això que volem col·laborar amb les entitats que s’encarreguen de la defensa d’aquest patrimoni comú compartit el 15% dels beneficis d’aquesta ruta van destinats a l’associació Per l’Horta.

 

Vos esperem!!


Información del evento

Tipo de evento

Excursión / Visita

Hora

6:30 pm - 8:15 pm

Fecha

24 May 2024

Coste

Gratis

Tipo de evento

Excursión / Visita

Hora

6:30 pm - 8:15 pm

Fecha

24 May 2024

Coste

Gratis

Como cada mes, este mayo volvemos con una de nuestras rutas abiertas. Esta vez con la colaboración de las compañeras de Per l’Horta.

En mayo es el turno de la ruta del agua, un elemento significativo en el paisaje de la ciudad. València es cómo es por cómo ha sido su relación con el agua, como también ocurre con la cultura generada a su alrededor. Acompáñanos el viernes 24 de mayo a las 18:30h. El punto de encuentro será ante la Almoina (plaza Décimo Junio Bruto). Reservad vuestra plaza al correo info.valciencia@gmail.com

Durante el trayecto propuesto se observará como el agua ha servido para los usos públicos como la higiene –personal y urbana– o un medio para llevar las mercancías hasta la ciudad y también para saciar la sed de los habitantes. Pero fundamentalmente ha sido el elemento fundamental para convertir este territorio de humedal en una huerta productiva que ha servido para sostener el crecimiento de la población. La gestión del agua ha estado también el escenario de conflictos sobre la ordenación del territorio, algunos de los cuales también son visitados durante la actividad. Es por eso que queremos colaborar con las entidades que se encargan de la defensa de este patrimonio común compartido el 15% de los beneficios de esta ruta van destinados a la asociación Per l’Horta.


Com cada mes, tornem al maig amb una de les nostres rutes obertes. Aquesta vegada molt ben acompanyades amb el suport de les companyes de Per l’Horta.

 

Al maig és el torn de la ruta de l’aigua, un element significatiu en el paisatge valencià. València és com és per com ha sigut la seua relació amb l’aigua, com també ocorre amb la cultura generada al seu voltant. Acompanya’ns el divendres 24 de maig a les 18:30h. El punt de trobada serà davant de l’Almoina (plaça Décim Juni Brut). Reserveu la vostra plaça al correu info.valciencia@gmail.com
Durant el trajecte proposat s’observarà com l’aigua ha servit per als usos públics com la higiene –personal i urbana– o un mitjà per portar les mercaderies fins la ciutat i també per a saciar la set dels habitants. Però fonamentalment ha estat l’element fonamental per convertir aquest territori d’aiguamoll en una horta productiva que ha servit per sostindre el creixement de la població. La gestió de l’aigua ha estat també l’escenari de conflictes sobre l’ordenació del territori, alguns dels quals també són visitats durant l’activitat. És per això que volem col·laborar amb les entitats que s’encarreguen de la defensa d’aquest patrimoni comú compartit el 15% dels beneficis d’aquesta ruta van destinats a l’associació Per l’Horta.

 

Vos esperem!!


Evento Ciencia no es responsable ni está adscrita a la organización del evento.
Para más información, contacta con la entidad organizadora.

Evento Ciencia no es responsable ni está adscrita a la organización del evento.
Para más información, contacta con la entidad organizadora.